Πρόσβαση σε φθηνό φάρμακο, κατάργηση της πατέντας και νέας μορφής δημόσιες επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, εμβολίων και ιατρικού εξοπλισμού

Σύνταξη κειμένου: lesbianportal Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε, καταρχήν, την αναγκαιότητα ύπαρξης ισχυρών δημόσιων συστημάτων υγείας με επαρκή στελέχωση και καταρτισμένο...

Read more

FAQs για τον Covid-19

Σύνταξη κειμένου: Graspie  Όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο ο πανικός που έχει επέλθει όσο και η ελλιπής ενημέρωση, δημιουργεί μια σχετική...

Read more

Επιδημία vs Πανδημία

Σύνταξη Κειμένου: Graspie Ο όρος επιδημία (επί + δήμος) ή λοιμός, χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει οποιοδήποτε πρόβλημα στον τομέα υγείας έχει βγει εκτός ελέγχου....

Read more