Πρόσβαση σε φθηνό φάρμακο, κατάργηση της πατέντας και νέας μορφής δημόσιες επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, εμβολίων και ιατρικού εξοπλισμού

Σύνταξη κειμένου: lesbianportal Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε, καταρχήν, την αναγκαιότητα ύπαρξης ισχυρών δημόσιων συστημάτων υγείας με επαρκή στελέχωση και καταρτισμένο...

Read more
Page 3 of 4 1 2 3 4