Γεωργία Τρούλη

Πληροφορίες για αγορά έργων:

eno_louriel@yahoo.gr

Streets of love

Σινική μελάνη και κάρβουνο σε χαρτι Α4

80ευρώ

song for zula

Σινική μελάνη και κάρβουνο σε χαρτι Α4

80ευρώ

truly madly deeply

Σινική μελάνη και κάρβουνο σε χαρτι Α4

80ευρώ

photograph

Σινική μελάνη και κάρβουνο σε χαρτι Α4

80ευρώ