Γιώργος Χουντάλας

Πληροφορίες για αγορά έργων:

georgehoundalas@yahoo.com

Τέρψη

Μικτή τεχνική  

50x40cm

Τιμή κατόπιν επικοινωνίας

Θα σου κρυφτώ

Μικτή τεχνική

20x20cm  

Τιμή κατόπιν επικοινωνίας

Βροχή μου  

Μικτή τεχνική

20x20cm  

Τιμή κατόπιν επικοινωνίας

Από Ψηλά  

Μικτή τεχνική  

50x40cm

Τιμή κατόπιν επικοινωνίας