Γεωργία Τρούλη

Πληροφορίες για αγορά έργων:

eno_louriel@yahoo.gr

book vignettes

20×20

80ευρώ

book vignettes 2

20×20

80ευρώ

drawnings figurative 13

70×80

400ευρώ

drawnings figurative 47

40×50

200ευρώ