Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://lesbianportal.gr  (εφ’ εξής: ο «ιστότοπος») θα ήθελε να ενημερώσει τους/τις επισκέπτες/χρήστες/μέλη της (εφ’ εξής: «Χρήστριες/ες») αναφορικά με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ αλλά και την πολιτική προστασίας απορρήτου & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη και περιήγησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και να τις/τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «GDPR») και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019, εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά τους. Την υποστήριξη του συστήματός μας καθώς και τη φιλοξενία του «ιστοτόπου» μας, την αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών. Η νομική βάση για αυτό είναι το Άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του «GDPR». Η επαγγελματική υποστήριξη του συστήματός μας και φιλοξενίας του «ιστότοπου» πρέπει να θεωρούνται ως νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται παρακάτω.

Κατά την περιήγησή σας στον «ιστότοπο» αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας απορρήτου & προσωπικών δεδομένων καθώς και την χρήση cookies.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1) Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστριών/ών (όπως η συλλογή ή/και δημοσιοποίηση, ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τους) καθώς και η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας τις/τους αφορά. Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων, τότε ο «ιστότοπος» έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των δημοσιεύσεων/σχολίων/συζητησεων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στις/ους παραβάτες. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται μεταξύ άλλων και τα προσωπικά μηνύματα (PM).

Οι «χρήστριες/ες» του «ιστότοπου» δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφέρουν με τις δημοσιεύσεις/σχολιασμούς τους αυστηρώς προσωπικά θέματα, όπως διαμάχες, αντιδικίες, προβλήματα κ.α. με άλλα μέλη ή τρίτους. Το παρών ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος του προβλήματος ή τη σημαντικότητά του.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

2) Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

Οι δημοσιεύσεις/σχολιασμοί θα πρέπει να είναι ουσιώδεις και να μην δημιουργούνται με σκοπό την παραπλάνηση των αναγνωστριών/ών τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται το «trolling», δηλαδή η συστηματική υποβολή περιεχομένου που είτε έχει ως στόχο τη δημιουργία ερίδων και αντιδικιών, είτε προκαλεί αναστάτωση στην ομαλή ροή διεξαγωγής των συζητήσεων, που φιλοξενούνται στις σελίδες του «ιστότοπου».

Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, η αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων (email, προσωπικά μηνύματα) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα web-sites, η επαναλαμβανόμενη δημοσίευση συνδέσμων (hyperlinks) από το ίδιο «χρήστριας/στη» ή από μικρή ομάδα «χρηστριών/ών», που οδηγούν προς συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, θεωρείται σκόπιμη ενέργεια διαφημιστικής προβολής / spamming και απαγορεύεται αυστηρά.

Σε όλες τις περιπτώσεις spamming, ο «ιστότοπος» θα προβαίνει στην άμεση διαγραφή των σχετικών μηνυμάτων, καθώς και στη διακοπή των λογαριασμών που δημοσίευσαν τα σχετικά μηνύματα.

Ο «ιστότοπος» διατηρεί το δικαίωμα να θέτει σε εφαρμογή φίλτρα, τα οποία θα καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και web-sites.

3) Απαγορεύεται η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του «ιστότοπου», ή η μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.

Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του «ιστότοπου».

4) Ο «ιστότοπος» έχει το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή κειμένων, πληροφοριών, αρχείων, εικόνων, γραφικών και δημοσιεύσεων γενικότερα, οι οποίες αντιτίθενται στους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.

Ο «ιστότοπος» έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από το δημοσιευμένο περιεχόμενο hyperlinks προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι φιλοξενούν κείμενα, πληροφορίες, αρχεία, εικόνες, γραφικά και δημοσιεύσεις γενικότερα, οι οποίες αντιτίθενται στους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.

5) Οι «χρήστριες/ες» του «ιστότοπου» κατανοούν και αποδέχονται ότι ο «ιστότοπος» δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο «ιστότοπος» διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής, άρνησης, ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του.

6) Ο «ιστότοπος» δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των «χρηστριών/ών» δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο «ιστότοπος» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι «χρήστριες/ες» οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο «ιστότοπος» δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των «χρηστριών/ων» με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών στους οποίους παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners), καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική ή άλλη συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

7) Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων αρθρογραφίας του «ιστότοπου» φθάνει να γίνεται σαφή αναφορά του LesbianPortal, των συνεργαζόμενων ιστοτόπων ή των υπόλοιπων δικτυακών τόπων ως πηγή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σχόλια

Όταν αφήνετε σχόλια στον «ιστότοπο», συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν χρησιμοποιείται. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον «ιστότοπο», θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι «χρήστριες/ες» του «ιστότοπου» μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες.

Φόρμες Επικοινωνίας

Σε περίπτωση επικοινωνίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα που μεταδίδονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα αποθηκευτούν. Αυτό είναι το όνομά σας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας. Τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία με τον χρήστη. Η συνομιλία τερματίζεται όταν μπορεί να γίνει κατανοητό από τις περιστάσεις ότι τα εν λόγω γεγονότα έχουν τελικά διευκρινιστεί.

Chat room

Σε περίπτωση εισόδου σας στο chat του «ιστότοπου» πληροφορίες που δημιουργούνται, όπως:

– IP,

– Τοποθεσία (χώρα, περιφέρεια, πόλη),

– ISP,

– VPN, proxy, κ.λπ,

διατηρούνται σε αρχείο του «ιστότοπου» αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας (π.χ. επίθεση από hackers, εμβολή από ανεπιθύμητα bot, κ.λπ), και δεν εμπορεύονται ούτε διατίθενται/διακινούνται σε τρίτους με ρητή εξαίρεση αίτημα από αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες εκ του νόμου αρχές.

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον «ιστότοπό» μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον «ιστότοπο», θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγραφεί μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ελέγχου των cookies. Έχετε την δυνατότητα μέσω του browser σας να επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης. Σε μερικούς browsers μπορείτε ακόμα και να αποκλείετε συγκεκριμένες εταιρείες από τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookie.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον «ιστότοπο» ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Πρόσθετα Κοινωνικών Μέσων

Χρησιμοποιούμε πρόσθετα (plug-ins) από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instangram στον «ιστότοπό μας» με βάση το Άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του GDPR προκειμένου να γίνει περισσότερο γνωστό o «ιστότοπός» μας. Ο υποκείμενος στόχος διαφήμισης πρέπει να θεωρηθεί ως έννομο συμφέρον κατά την έννοια του «GDPR». Η ευθύνη για τη λειτουργία που είναι συμβατή με την προστασία δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται από τον αντίστοιχο πάροχο. Η ενσωμάτωση αυτών των πρόσθετων λαμβάνει χώρα με τον τρόπο της λεγόμενης μεθόδου των δύο κλικ, προκειμένου να προστατεύσουμε τις/τους «χρήστριες/ες» του «ιστότοπού» μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Για σχεδιαστικούς σκοπούς σχετικά με τη ζήτηση και τη συνεχή βελτιστοποίηση των σελίδων μας, χρησιμοποιούμε βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 (στ) του GDPR Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (“Google”). Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε τα μέτρα ανίχνευσης για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση του «ιστότοπού» μας και να την αξιολογήσουμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση αυτών που προσφέρουμε. Αυτά τα ενδιαφέροντα θεωρούνται σύννομα  κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται ψευδώνυμα προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται cookies. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του «ιστοτόπου» όπως

-Τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης,

-Το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,

-Διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως),

-Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),

-Ώρα του αιτήματος διακομιστή,

μεταφέρονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του» ιστότοπου», για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του «ιστότοπου» και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση της «ιστότοπου» και του Διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και σχεδιασμού σχετικά με τη ζήτηση αυτών των διαδικτυακών σελίδων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για λογαριασμό της εταιρείας. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Οι διευθύνσεις IP είναι ανώνυμες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας (IP masking). Κατά κανόνα, η ανωνυμοποίηση πραγματοποιείται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα γίνει συντόμευση εκεί.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για «χρήστριες/ες» που εγγράφονται στον «ιστότοπο» μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Οι «χρήστριες/ες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστριας/η τους). Οι διαχειριστές του παρόντος «ιστότοπου» μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται από «χρήστριες/ες» θα μεταδίδονται χρησιμοποιώντας το γενικά αποδεκτό και ασφαλές πρότυπο SSL (Secure Socket Layer). Ο «ιστότοπος» χρησιμοποιεί επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας από τη χειραγώγηση, τη μερική ή πλήρη απώλεια και από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον «ιστότοπο» ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να τροποποιήσουμε ή/και να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας ο «ιστότοπος» θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας εάν είναι περισσότερα του ενός.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας κατ’ απόκλιση της εκ του Νόμου εκπορευόμενης υποχρέωσής μας για το αντίθετο ή αν δεν σας ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λάβετε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Fax: +30-210 6475628, email: www.dpa.gr).