Ελένη Τσιλιλή

Πληροφορίες για αγορά έργων:

eltsilili@gmail.com

Χωρίς τίτλο

30x25cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική 2021

Χωρίς τίτλο

30x25cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική 2021

Χωρίς τίτλο

30x25cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική 2021

Χωρίς τίτλο

30x25cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική 2021