Γιώργος Ανδρούτσος

Πληροφορίες για αγορά έργων:

gandrouart@gmail.com

κα@λα-σκούφος-επανάσταση

κάρβουνο σε χαρτί Α4 ,70×50, 2021

έρωτας

κάρβουνο σε χαρτί Α4 ,70×50, 2021