Βίκυ Μουδήλου

Πληροφορίες για αγορά έργων:

eatingthegoober@gmail.com

Couple

μελάνι σε χαρτί

25x34cm

100 ευρώ

In the Closet 1

μελάνι σε παλαιωμένο χαρτί πάνω σε ξύλο 12x19cm

100 ευρώ

In the Closet 2

μελάνι σε παλαιωμένο χαρτί πάνω σε ξύλο 12x19cm

100 ευρώ

In the Closet 3

μελάνι σε παλαιωμένο χαρτί πάνω σε ξύλο 12x19cm

100 ευρώ