Σουζάνα Παπακαλιάτη

Πληροφορίες για αγορά έργων:

pap.susana@gmail.com

Η Αγάπη Ενώνει

Ακρυλικά σε καμβά

50×70 cm

δίπτυχο 100 ευρώ έκαστο

Αγάπη για το Σώμα

Ακρυλικά σε καμβά

50×70 cm

δίπτυχο 100 ευρώ έκαστο