Σοφία Λιάρου

Πληροφορίες για αγορά έργων:

sliarou@yahoo.gr

άτιτλο 1  

ακουαρέλες και ακρυλικά  

47x33cm  

100 ευρώ

άτιτλο 2  

ακουαρέλες και ακρυλικά  

47x33cm  

100 ευρώ

άτιτλο 3  

ακουαρέλες και ακρυλικά  

47x33cm  

100 ευρώ

άτιτλο 4  

ακουαρέλες και ακρυλικά  

27x21cm  

50 ευρώ