Στέλα Κόζα

Πληροφορίες για αγορά έργων:

skoza1@yahoo.gr

https://skoza12.wixsite.com/stellakoza

https://www.facebook.com/SKbyStellaKoza/

of the Godess

ακρυλικά σε χαρτί ακουαρέλας  

30×40 cm  

40ευρώ

love

ακρυλικά σε χαρτί ακουαρέλας  

30×40 cm  

40ευρώ

is love

ακρυλικά σε χαρτί ακουαρέλας  

30×40 cm  

40ευρώ

or the love

ακρυλικά σε χαρτί ακουαρέλας  

30×40 cm  

40ευρώ