Ρανιώ Σαρρή

Πληροφορίες για αγορά έργων:

info@raniosarri.com

www.raniosarri.com

www.raniogallery.com

ΧΡΩΜΟΤΥΠΙΑ σε καμβάτελαρομένο του έργου ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΖΩ10

διάσταση 70x100cm  

αριθμημένη έκδοση  υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη  

95 ευρώ

ΧΡΩΜΟΤΥΠΙΑ σε καμβάτελαρομένο του έργου ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΖΩ9

διάσταση 70x100cm  

αριθμημένη έκδοση υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη  

95 ευρώ

ΧΡΩΜΟΤΥΠΙΑ σε καμβάτελαρομένο του έργου SEE U 2  

διάσταση 70x100cm  

αριθμημένη έκδοση  υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη  

95 ευρώ

ΧΡΩΜΟΤΥΠΙΑ σε καμβάτελαρομένο του έργου SEE U  

διάσταση 70x100cm  

αριθμημένη έκδοση  υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη  

95 ευρώ