Πόπη Μάδη

Πληροφορίες για αγορά έργων:

popimadi@gmail.com

Ερωτικό 1

ακρυλικά σε καμβά 40x30cm  

100 ευρώ

Ερωτικό 2

ακρυλικά σε καμβά 40x30cm  

100 ευρώ

Ερωτικό 3

ακρυλικά σε καμβά 40x30cm  

100 ευρώ

Ερωτικό 4

ακρυλικά σε καμβά 40x30cm  

100 ευρώ