Μαρία Σταμάτη

Πληροφορίες για αγορά έργων::

stamati_maria@hotmail.com

www.stamatimaria.gr

Η Αγάπη είναι Αγάπη 1

ακρυλικό μελάνι παστέλ πλέγμα νήμα σε χαρτί

35x25cm

100 ευρώ

Η Αγάπη είναι Αγάπη 2

ακρυλικό μελάνι παστέλ πλέγμα νήμα σε χαρτί

35x25cm

100 ευρώ

Η Αγάπη είναι Αγάπη 3

ακρυλικό μελάνι παστέλ πλέγμα νήμα σε χαρτί

35x25cm

100 ευρώ

Η Αγάπη είναι Αγάπη 4

ακρυλικό μελάνι παστέλ πλέγμα νήμα σε χαρτί

35x25cm

100 ευρώ