Μαρία Νενάδη

Πληροφορίες για αγορά έργων:

mnenadi@msn.com

ΩΡΕΙΘΥΙΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

15Χ15Χ3,5CM

90 ευρώ

ΠΕΝΘΕΣΙΛΕΙΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ 15Χ15Χ3,5CM

90 ευρώ

ΟΤΡΗΡΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ 15Χ15Χ3,5CM

90 ευρώ

ΜΥΡΙΝΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ 20Χ20Χ2CM

90 ευρώ

ΜΑΡΠΗΣΙΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

20Χ20Χ4CM

90 ευρώ

ΛΥΣΙΠΠΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

20Χ20Χ2CM

90 ευρώ

ΛΑΜΠΕΤΩ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

20Χ20Χ2CM

90 ευρώ

ΑΝΤΙΟΠΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

20Χ20Χ3,5CM

90 ευρώ