Χριστίνα Μιχαλοπούλου

Πληροφορίες για αγορά έργων:

info@christinamichalopoulou.com

www.christinamichalopoulou.com

ig: christina_michalopoulou_art

fb: christinamichalopoulouart

Intimacy III

Κάρβουνο ακουαρέλα σε χαρτί ακουαρέλας

30x40cm

80 ευρώ (Παραδίδεται σε μαύρη κορνίζα)

Intimacy II

Κάρβουνο ακουαρέλα σε χαρτί ακουαρέλας

30x40cm

80 ευρώ (Παραδίδεται σε μαύρη κορνίζα)

Intimacy I

Κάρβουνο ακουαρέλα σε χαρτί ακουαρέλας

30x40cm

80 ευρώ (Παραδίδεται σε μαύρη κορνίζα)