Μαίρη Αρνή

Πληροφορίες για αγορά έργων:

mairi.arni@gmail.com  

https://maryarni-creations-gr.webnode.gr/

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΝΕΑΝΙΣ  

20x15cm  Πηλός σε καμβά  

25 ευρω

THE STORM OF LOVE  

50x40cm  Λάδι σε καμβά  

50 ευρω

THE MOONLIGHT  

120x120cm  Λάδι σε καμβά  

100 ευρω

SPARKL  

70x100cm  Λάδι σε καμβά  

70 ευρω