Γιάννης Κομινόζογλου

Πληροφορίες για αγορά έργων:

g.kominozoglou@gmail.com

https://gkominozoglou.wixsite.com/artist

Ερωτικό 1

ακρυλικά σε καμβά

30x40cm

100 ευρώ

Ερωτικό 2

ακρυλικά σε καμβά

30x40cm

100 ευρώ

Ερωτικό 3

ακρυλικά σε καμβά

30x40cm

100 ευρώ

Ερωτικό 4

ακρυλικά σε καμβά

30x40cm

100 ευρώ