Ελένη Τσιλιλή

Πληροφορίες για αγορά έργων:

eltsilili@gmail.com

Χωρίς τίτλο

30x21cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική

100 ευρώ

Χωρίς τίτλο

21x30cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική

100 ευρώ

Χωρίς τίτλο

30x21cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική

100 ευρώ

Χωρίς τίτλο

30x21cm

μαρκαδόρος ακρυλικά πάνω σε μουσαμά

μεικτή τεχνική

100 ευρώ