Γιώργος Ηλιάδης

Πληροφορίες για αγορά έργων:

kallisti-techni@hotmail.gr

http://eliadesart.blogspot.gr

Επίγευση Στιγμών

Λάδια σε ξύλινο καλαπόδι  

11 cm ύψος x 27 cm μήκος

Τιμή έκθεσης 100 ευρώ

Αμοιβαιότητα

Λάδια σε ξύλινο καλαπόδι

11 cm ύψος x 27 cm μήκος

Τιμή έκθεσης 100 ευρώ

Στη βροχή

Λάδια σε ξύλινο καλαπόδι

11 cm ύψος x 27 cm μήκος

Τιμή έκθεσης 100 ευρώ