Εβίτα Κανέλλου

Πληροφορίες για αγορά έργων:

evita.kanellou@yahoo.com

http://evitakanellou.tumblr.com/

Κύριος

Ακρυλικό σε χαρτί

29×39 cm

100 ευρώ

Κοπέλα

Ακρυλικό σε χαρτί

27×39 cm

100 ευρώ

Γυναίκα

Ακρυλικό σε χαρτί

26×37 cm

100 ευρώ

Άγγιγμα

Ακρυλικό σε χαρτί

23×25,5 cm

100 ευρώ