Αναστασία Νικολάου

Πληροφορίες για αγορά έργων:

anasnic@gmail.com

In you

λεπτομέρεια αντίγραφο από γλυπτό μωσαϊκό με seaglass

Εκτύπωση σε λινό καμβά 30 x 21cm

28 ευρώ

Nostalgia

αντίγραφο από το ομώνυμο έργο μικτής τεχνικής ζωγραφική με μωσαϊκό

Εκτύπωση σε λινό καμβά 30 x 21cm

28 ευρώ

Heart

λεπτομέρεια αντίγραφο από ομώνυμο έργο

μωσαϊκό

Εκτύπωση σε λινό καμβά 30 x 21cm

28 ευρώ

ros cure

λεπτομέρεια αντίγραφο από την σειρά Spirites

μωσαϊκό

Εκτύπωση σε λινό καμβά 30 x 21cm

28 ευρώ